Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa - od jego powstania do likwidacji [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa - od jego powstania do likwidacji [Książka tygodnia]

09.02.18

Proponowana książka stanowi kompendium wiedzy o systemie informacyjnym rachunkowości finansowej przedsiębiorstw. Prezentowane w niej treści obejmują zagadnienia systemu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej występujące w cyklu życia przedsiębiorstwa, tj. od zaprojektowania tego systemu (w momencie utworzenia przedsiębiorstwa), poprzez sprawne funkcjonowanie systemu rachunkowości, aż do likwidacji/upadłości (czyli kresu bytu prawnego przedsiębiorstwa). Na każdym z tych etapów rola rachunkowości jest bardzo istotna.

articleImage: Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa - od jego powstania do likwidacji [Książka tygodnia] Książki wydane nakładem Wolters Kluwer Polska

Zaletą tego opracowania jest przede wszystkim wszechstronne i wieloaspektowe przedstawienie rachunkowości finansowej w cyklu życia przedsiębiorstwa. Przedstawiono w nim zagadnienia najbardziej aktualne, istotne i kluczowe, z uwzględnieniem możliwości różnych rozwiązań oraz wykorzystaniem obowiązujących regulacji prawnych (a w szczególności prawa bilansowego, krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, prawa podatkowego, Kodeksu spółek handlowych itp.).

Bogactwo przedstawionych problemów, szerokie wykorzystanie literatury przedmiotu oraz obowiązujących regulacji prawnych sprawiają, że książka może być cennym źródłem w poszerzaniu wiedzy z rachunkowości, jej uporządkowaniu i ugruntowaniu oraz nabyciu umiejętności praktycznego wykorzystania zarówno dla studentów studiów ekonomicznych, studiów podyplomowych, jak i dla praktyków gospodarczych prowadzących pełne księgi rachunkowe (zarówno obligatoryjnie, jak i z wyboru).

Jej adresatami mogą być także menedżerowie przedsiębiorstw, przedstawiciele radnadzorczych odpowiedzialni za kształt systemu informacyjnego rachunkowości oraz przyjętą politykę w tym zakresie oraz osoby zajmujące się profesjonalnie prowadzeniem ksiąg rachunkowych, główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-ekonomicznych, syndycy masy upadłości, jak też biegli rewidenci, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni. 

Jacek Górski 09.02.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE