Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Raport o stanie gminy, powiatu, województwa [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Raport o stanie gminy, powiatu, województwa [Książka tygodnia]

25.04.19
Tytułowy raport o stanie JST jest nową instytucją prawną wprowadzoną na mocy przepisów nowelizacji z 11.01.2018 r.
articleImage: Raport o stanie gminy, powiatu, województwa [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Instytucja raportu o stanie JST z założenia ma być istotną formą kontroli sprawowanej przez organ stanowiący w stosunku do organu wykonawczego. Ma być przy tym uzupełnieniem obowiązujących dotychczas przepisów samorządowych ustaw ustrojowych, które z jednej strony przyznawały tę rolę komisji rewizyjnej, z drugiej zaś strony znajdowały właściwy przejaw w zakresie tej kontroli w procedurze absolutoryjnej.

Omawiany komentarz praktyczny składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale I przedstawiono pojęcie, istotę oraz cel raportu o stanie JST. Rozdział II poświęcony został w sposób kompleksowy treści raportu. W rozdziale III przedstawiono natomiast procedurę przygotowania raportu o stanie JST. Dwa ostatnie rozdziały dotyczą z kolei przebiegu debaty nad raportem (rozdział IV) oraz wieńczącej tę debatę procedury udzielenia wotum zaufania (rozdział V). Integralną częścią niniejszego opracowania są również wzory dokumentów, w tym uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, na których ciąży główny obowiązek prawidłowego przeprowadzenia całej procedury rozpatrzenia raportu ostanie JST.

Publikacja jest przeznaczona dla przedstawicieli organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za przygotowanie i przedstawienie raportu, tj. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także członków zarządu powiatu i województwa oraz sekretarzy tychże jednostek samorządu terytorialnego. 

Jacek Górski 25.04.19
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE