Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Reklama apteki. Czy naprawdę wszystko jest zabronione? Praktyczny przewodnik po możliwych formach aktywności [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Reklama apteki. Czy naprawdę wszystko jest zabronione? Praktyczny przewodnik po możliwych formach aktywności [Książka tygodnia]

10.01.20

Impulsem do napisania tej książki było założenie, że rolą prawnika jest nie tylko dokonywanie interpretacji obowiązujących przepisów i formułowanie wniosków o charakterze teoretycznym, ale przede wszystkim realna pomoc w rozwiązywaniu problemów i rekomendowanie konkretnych działań, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na możliwe ryzyko związane z takim, a nie innym wyborem.

articleImage: Reklama apteki. Czy naprawdę wszystko jest zabronione? Praktyczny przewodnik po możliwych formach aktywności [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Na prawie 140 stronach poradnika zostały omówione regulacje prawne dotyczące reklamy aptek oraz dopuszczalne przez prawo działania marketingowe, które nie powinny narażać właścicieli aptek na sankcje finansowe.

W sposób przystępny objaśniono konsekwencje obowiązującego zakazu reklamy oraz zaprezentowano rekomendacje wobec możliwego postępowania przez prowadzących apteki. Autorzy, uwzględniając istotny aspekt praktyczny książki, za pomocą klarownych argumentów określają granicę, dotychczas budzącą wątpliwości, między "informowaniem" a "reklamowaniem" i kwalifikują obie czynności.

Argumenty przedstawione w publikacji, opierające się na założeniu, że działania mające na celu przede wszystkim ochronę zdrowia pacjentów nie powinny podlegać sankcjonowaniu, wydaje się podzielać Ministerstwo Zdrowia, które m.in. aktywnie zachęca apteki do wywieszania w witrynach kolorowych znaków informujących o realizacji e-recepty czy też informuje pacjentów, gdzie mogą nabyć konkretny lek, korzystając przy tym z komercyjnych rejestrów. Niemniej jednak Polskie ustawodawstwo zdaje się nie nadążać za rozwojem technologicznym, w związku z czym konieczna jest interpretacja przepisów właśnie przez pryzmat celu, któremu mają służyć.

Działalność marketingowa apteki jest obszarem, który wiąże się z dużym ryzykiem. Dlatego też w publikacji przedstawiono zasady tworzenia polityki działań marketingowych jako elementu systemu compliance apteki, czyli systemu zarządzania ryzykiem. Opisano poszczególne etapy wdrożenia takiej polityki, wskazano, z jakich części powinna się składać, oraz omówiono czynności, które zapewnią jej rzeczywiste prowadzenie i aktualność. Taki program może być stworzony nie tylko w sieci aptek, ale również w poszczególnych placówkach.

Wymiar praktyczny ma również rozdział dotyczący możliwości obrony w razie nałożenia kary za złamanie zakazu reklamy aptek. Przedstawiono w nim nie tylko zasady wnoszenia odwołania, ale również konkretne argumenty, które warto podnieść w postępowaniu przed organem administracyjnym.

W Polsce dostępne są publikacje dotyczące marketingu na rynku farmaceutycznym czy też w sposób kompleksowy podejmujące temat zakazu reklamy aptek. Intencją autorów tej publikacji było natomiast stworzenie praktycznego przewodnika, pozbawionego obszernych rozważań teoretyczno-prawnych, po który mogą sięgnąć farmaceuci, właściciele aptek oraz osoby zajmujące się marketingiem. Starali się zawrzeć w nim jak największą liczbę przykładów i informacji praktycznych, mając nadzieję, że ich książka będzie stanowić cenne źródło inspiracji. 

Jacek Górski 10.01.20
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE