Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym [Książka tygodnia]

W publikacji przybliżono istotę i sens wprowadzonych instytucji prawnych: aktu poświadczenia dziedziczenia oraz europejskiego poświadczenia spadkowego. Przedstawiono zalety i wady tych instytucji prawnych, by pozostawić czytelnikom i podmiotom zamierzającym skorzystać z tego rozwiązania możność podjęcia świadomej decyzji co do wyboru drogi uregulowania praw spadkowych.

articleImage: Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Omawiana książka jest szczególna z kilku względów. Jak się wydaje, kompleksowość przedstawionej w niej problematyki umożliwia równie kompleksowe rozwiązanie licznych problemów wiążących się z nabyciem spadku czy zawarciem umowy darowizny. Z tego też względu znalazły się w niej rozważania odnoszące się do przejęcia przez spadkobierców praw i obowiązków podatkowych spadkodawcy (art. 97–106 o.p.). Omówione zostały także zagadnienia związane z konsekwencjami w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oraz powołania się przez podatnika na nieopodatkowaną darowiznę jako mienie, które może je pokryć (rozdział 5a u.p.d.o.f.). Równie istotne miejsce w tej pracy zajmują wzory, które dotyczą praktycznie wszystkich cywilistycznych i prawnopodatkowych sytuacji w odniesieniu do wymienianych tu źródeł nabycia.

Szeroki zakres przedstawionych w książce problemów umożliwi korzystanie z niej nie tylko podatnikom od spadków i darowizn, lecz również adwokatom, radcom prawnym i doradcom podatkowym.