Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Split payment - podzielona płatność. Pytania i odpowiedzi. [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Split payment - podzielona płatność. Pytania i odpowiedzi. [Książka tygodnia]

22.06.18

Publikacja dotyczy instytucji, która zostanie wprowadzona do polskiego systemu prawnego z dniem 1 lipca 2018 roku.

articleImage: Split payment - podzielona płatność. Pytania i odpowiedzi. [Książka tygodnia] Książki wydane nakładem Wolters Kluwer Polska

Jest zatem jeszcze kilka dni na to, aby przygotować się do tej zmiany.
Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w następujący sposób: zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT, jest płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Dostawca ma bardzo ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT.

Wśród ponad 50 głównych tematów z którymi powiązano konkretne pytania i odpowiedzi znalazły się m.in.: odsetki od środków na rachunku VAT, zgłoszenie rachunku VAT, zapłata za faktury z wykorzystaniem podzielonej płatności, podzielona płatność dla osób fizycznych, podzielona płatność a waluta płatności, zapłata za faktury w kilku etapach, korzyści wynikające ze stosowania podzielonej płatności, zwrot VAT, sposób księgowania podzielonych płatności.

Autorem opracowania jest Adam Bartosiewicz – doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym; autor i współautor kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego, m.in. książek: VAT. Komentarz (Warszawa 2018), Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz (Warszawa 2011), VAT. 1556 wyjaśnień i interpretacji (Warszawa 2011), PIT. Komentarz (wyd. 5, Warszawa 2015

 

Jacek Górski 22.06.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy