Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzory umów, pism i dokumentów [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzory umów, pism i dokumentów [Książka tygodnia]

12.01.18
Na ponad 230 stronach zaprezentowano wzory dokumentów najczęściej wykorzystywanych w działalności tytułowej spółki. Chodzi głównie o: uchwały organów spółki, regulaminy i wnioski, a także wzory pozwów oraz umów.
articleImage: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzory umów, pism i dokumentów [Książka tygodnia] Książki wydane nakładem Wolters Kluwer Polska

Opracowanie to obejmuje szeroki katalog tematyczny, w tym także kwestie sądowe i egzekucyjne; obszerne objaśnienia do każdego wzoru oraz czytelny układ treści, pozwalający szybko odnaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania.

Całość podzielono na pięć części.
Wśród 26 podstawowych dokumentów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są m.in. akt notarialny, oświadczenie wspólnika o przystąpieniu do spółki, wzór zgłoszenia spółki do rejestru, ustanowienie prokury, zaproszenie na zwyczajne zgromadzenie wspólników sp. z o.o. oraz regulamin zgromadzenia wspólników sp. z o.o.
W grupie 14 dokumentów związanych ze stosunkiem pracy są m.in. umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, umowa o pracę na czas zastępstwa, świadectwo pracy i regulamin pracy.
W części poświęconej 19 umowom o charakterze cywilnoprawnym znalazły się m.in. umowa sprzedaży udziałów, kontrakt menedżerski, umowa cesji, oferta handlowa, umowa najmu lokalu, umowa pożyczki oraz weksel.
Jeżeli chodzi o 10 pism sądowych, to udostępniono m.in. przedsądowe wezwanie do zapłaty, formularz pozwu procesowego, wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości, a także skargę na przewlekłość postępowania.
Całość zamyka 7 pism egzekucyjnych: zażalenie dłużnika na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, skarga dłużnika na czynności komornika, wniosek dłużnika o umorzenie egzekucji, wniosek dłużnika o zawieszenie egzekucji, i na końcu wnioski o wszczęcie egzekucji z ruchomości oraz nieruchomości. Tradycyjnie już wzory pism zawarte w publikacji dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony: www.umowy-pisma-dokumenty-spolka-zoo.wolterskluwer.pl - po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego.

 

Jacek Górski 12.01.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE