Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Swoboda wypowiedzi artystycznej. Standardy międzynarodowe i krajowe [Książka tego tygodnia]
A A A
Drukuj

Swoboda wypowiedzi artystycznej. Standardy międzynarodowe i krajowe [Książka tego tygodnia]

07.02.19

W prezentowanej publikacji zdefiniowano, czym jest wypowiedź artystyczna, określono jej granice, a także podano uzasadnienie jej ochrony.

articleImage: Swoboda wypowiedzi artystycznej. Standardy międzynarodowe i krajowe [Książka tego tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Autor - Marcin Górski podzielił monografię na 13 rozdziałów.

Całość rozpoczyna się od charakterystyki międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących swobody wypowiedzi artystycznej i orzecznictwa ich dotyczącego oraz krajowych standardów konstytucyjnych swobody wypowiedzi artystycznej i praktyki ich stosowania. Następnie poruszono kwestie swobody wypowiedzi artystycznej jako kategorii normatywnej i jako kategorii interesu publicznego. Rozdział piąty poświęcono istocie wypowiedzi artystycznej. A następnie postawiono dwa pytania: Jak ustalić, czy dana wypowiedź jest wypowiedzią artystyczną? Z jakimi dobrami prawnymi najczęściej wchodzi w kolizję wolność wypowiedzi artystycznej? I nie pozostawiono ich bez odpowiedzi. Na kolejnych stronach czytelnik pozna opinię autora na temat zależności pomiędzy wypowiedzią artystyczną a moralnością oraz wolnością sumienia i wyznania. Czy każda wypowiedź artystyczna jest wolna od ingerencji? Kwestia wypowiedzi wzbudzających nienawiść oraz okrucieństwa w sztuce - temu poświęcony jest rozdział dziesiąty. Dwa ostatnie punkty przed wnioskami końcowymi obejmują kontaminację wypowiedzi artystycznej, a także zagadnienie przenikania się prawa międzynarodowego i krajowego prawa konstytucyjnego a problemy braku dialogu sędziowskiego.

Książka zawiera konkretne propozycje interpretacji, z których mogą skorzystać sędziowie zajmujący się sprawami dotyczącymi wypowiedzi artystycznych.

Autor w swoich rozważaniach wykorzystuje również doświadczenia międzynarodowe, m.in. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka czy Komitetu Praw Człowieka i praktykę sądów krajowych występujących w różnych systemach prawnych, nie tylko państw europejskich. 

Jacek Górski 07.02.19
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE