Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz [Książka tygodnia]

02.05.18

Tekst został opracowany przez zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będących równocześnie doświadczonymi praktykami samorządowymi.

articleImage: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz [Książka tygodnia] Książki wydane nakładem Wolters Kluwer Polska

Drugie wydanie tego tytułu stanowi aktualną i praktyczną wykładnię przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiającą ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego, m.in.: zakresu działania i zadań gminy, władz gminy, aktów prawa miejscowego, gospodarki finansowej gminy, związków i porozumień międzygminnych, nadzoru nad działalnością gmin.

Uwzględniono w nim regulacje wprowadzone m.in. ustawą z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych dotyczące:

- budżetu obywatelskiego i obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
- raportu o stanie gminy,
- sposobu działania rady gminy.

a także zmiany wcześniejsze dotyczące m.in.:

- badania oświadczeń majątkowych,
- kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
- skargi na uchwały i zarządzenia w sprawach z zakresu administracji publicznej,
- zmiany granic gmin.

Przedmiotową problematykę zilustrowano aktualnym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz rozstrzygnięciami wydanymi przez organy administracji publicznej. W opracowaniu uwzględniono także poglądy doktryny i odniesienia do bieżącej literatury. Autorzy omówili również najczęściej spotykane problemy oraz wątpliwości dotyczące stosowania i wykładni przepisów ustawy.

 

Jacek Górski 02.05.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy