Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Wolters Kluwer patronem kursu: „Oficer compliance: zawód pełen wyzwań!”
A A A
Drukuj

Wolters Kluwer patronem kursu: „Oficer compliance: zawód pełen wyzwań!”

28.02.17

W licznych działających w Polsce przedsiębiorstwach wprowadzane są systemy zarządzania compliance (Compliance Management Systems, w skrócie CMS). Chodzi tutaj o zintegrowane w struktury i procesy przedsiębiorstwa systemy, których celem jest przeciwdziałanie naruszeniom przez pracowników danej organizacji prawa powszechnie obowiązującego i dobrowolnie przyjmowanych standardów. W zależności od przyjętego modelu, CMS może również odpowiadać za wykrywanie w przedsiębiorstwie nieprawidłowości, przykładowo poprzez mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing) lub prowadzenie dochodzeń wewnętrznych, a także uczestniczyć w ich sankcjonowaniu.

articleImage: Wolters Kluwer patronem kursu: „Oficer compliance: zawód pełen wyzwań!” fot. Thinkstock

W niektórych branżach posiadanie CMS jest obowiązkiem prawnym (sektory regulowane usług finansowych i ubezpieczeniowych) lub powszechną praktyką wymaganą przez specyfikę rynku (sektor farmaceutyczny). Silnym impulsem do ponadbranżowego wprowadzania systemów compliance są obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, które zalecają wprowadzanie systemów compliance w spółkach publicznych. Również międzynarodowy normodawca nie pozostaje obojętny na trend rozwojowy compliance: jako wyraz ogólnoświatowej tendencji przyjęta została pod koniec 2014 r. norma ISO 19600 dotycząca systemów zarządzania compliance, natomiast pod koniec 2016 r. norma ISO 37001 dot. systemów zarządzania ryzykiem korupcji.

Zadanie przygotowania, wdrożenia oraz bieżącego nadzorowania działania systemu zarządzania compliance powierzone jest w przedsiębiorstwie oficerowi compliance. To do zadań oficera compliance należy rozpoznanie ryzyk compliance, stworzenie na tej podstawie dopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa systemu zarządzania compliance, a także zapewnienie bieżącej skuteczności działania takiego systemu oraz jego ciągłej optymalizacji. Oficer compliance musi być w swoim działaniu niezależny, wzbudzać zaufanie załogi przedsiębiorstwa, dysponować odpowiednim zapleczem organizacyjnym niezbędnym do realizacji funkcji compliance. Na naszych oczach kształtuje się nowy zawód, zawód oficera compliance, który ze względu na zarobki i pozycję w przedsiębiorstwie zyskuje coraz większe zainteresowanie ze strony osób chcących podjąć nowe wyzwanie zawodowe. Oficer compliance to jednak nie tylko prawnik! Materia compliance jest materią interdyscyplinarną, a oficer compliance oprócz wiedzy prawniczej musi również posiadać wiedzę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem, podstaw psychologii, czy nauk o komunikacji. Bardzo ważna jest również znajomości specyfiki działania przedsiębiorstwa, w którym pracuje.

Do wykonywania zadań oficera compliance należy być odpowiednio przygotowanym. Na polskim rynku ugruntowaną pozycję uzyskał organizowany przez Instytut Compliance we współpracy z Viadrina Compliance Center na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą kurs „Approved Compliance Officer”. Piąta, jubileuszowa edycja interdyscyplinarnego kursu odbywać będzie się w formie szeregu treningów w maju br. w Warszawie. Kurs, prowadzony przez ekspertów compliance w oparciu o wymagania normy ISO 19600, kończy się egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymują certyfikat „Approved Compliance Officer”. Więcej informacji na temat kursu dostępne jest na stronie http://instytutcompliance.pl/certyfikaty/aco.

Interdyscyplinarność materii compliance oraz konieczność ciągłego dostosowywania się do zmian regulacyjnych oraz biznesowych wymagają od osób wykonujących zawód oficera compliance ustawicznego doskonalenia się – zgodnie z mottem: „Kto przestał stawać się lepszym, przestał być dobrym” (Philip Rosenthal). Z myślą o tych osobach stworzony został program ekspercki „Approved Compliance Expert”, który daje oficerom compliance możliwość ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji. W ramach kursu istnieje możliwość wyboru szeregu zajęć dotyczących różnych aspektów compliance. Szczegóły dostępne są na stronie http://instytutcompliance.pl/certyfikaty/certyfikat-ace-2.

28.02.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE