Wolters Kluwer Polska partnerem XXIV Zgromadzenia Ogólnego ZPP

17 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyło się XXIV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

articleImage: Wolters Kluwer Polska partnerem XXIV Zgromadzenia Ogólnego ZPP Źródło: wewnętrzne.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP zaprezentowano sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu ZPP w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu w upływającej kadencji (lata 2015-2019). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej do Sprawozdania Prezesa z działalności Zarządu ZPP w 2018 roku.

Wybrano nowy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Związku na nową kadencję.

Prezesem Zarządu ZPP został Andrzej Płonka. Od 1998 roku radny Rady Powiatu Bielskiego i od początku funkcjonowania samorządowego powiatu bielskiego członek Zarządu Powiatu – od listopada 2001 roku wicestarosta bielski, a od 2002 r. starosta bielski.

Wolters Kluwer Polska był partnerem tego ogólnopolskiego wydarzenia.

Więcej o nowym prezesie na Prawo.pl w sekcji Samorząd i administracja