Wolters Kluwer Polska patronem Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Prywatnego Międzynarodowego

W dniach 13-14 czerwca 2019 r. w Toruniu na WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbędzie się spotkanie naukowe poświęcone aktualnym problemom prawa prywatnego międzynarodowego.

articleImage: Wolters Kluwer Polska patronem Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Prywatnego Międzynarodowego Źródło: umk.pl

Organizatorzy postanowili połączyć zagadnienia prawa kolizyjnego z problematyką międzynarodowego prawa procesowego.

W czwartek odbędą się trzy panele dyskusyjne. Zaproszeni goście rozmawiać będą m.in. na temat konsekwencji Brexitu w zakresie europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego; kryzysu praworządności w Polsce a respektowaniu orzeczeń sądowych; przeniesieniu siedziby spółki w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości; niejednoznacznych podstaw zastosowania przepisów wymuszających swoje zastosowanie (przepisów koniecznego zastosowania); dobra dziecka w sprawach o uprowadzenie dziecka za granicę. Zmian w prawie i ich spodziewanych skutkach; kolizyjnoprawnych aspektach małżeństw dzieci.

Na następny dzień zaplanowano dwa panele dyskusyjne. W pierwszym pojawią się takie zagadnienia jak statut sztucznej inteligencji oraz eksterytorialne wykonywanie praw własności intelektualnej. A w tej drugiej poświęconej międzynarodowemu postępowaniu cywilnemu uczestnicy poruszą takie tematy jak rejestracja orzeczenia sądu zagranicznego na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego – zagadnienia praktyczne i uznanie w Polsce orzeczeń sądów państw obcych wydanych w sprawach cywilnych.