Wolters Kluwer Polska zaprasza do oglądania debaty o zmianach w kontrolach NFZ

W poniedziałek 17 czerwca br. zapraszamy do oglądania debaty online o wpływie nowych przepisów dotyczących Narodowego Funduszu Zdrowia na codzienne funkcjonowanie placówek leczniczych.

articleImage: Wolters Kluwer Polska zaprasza do oglądania debaty o zmianach w kontrolach NFZ Źródło: wewnętrzne.

Z początkiem czerwca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zmienia dotychczasowe zasady prowadzenia kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zasady zawiadamiania i realizowania kontroli przez NFZ czy procedury zgłaszania zastrzeżeń do ustaleń tzw. wystąpienia pokontrolnego to tylko niektóre z wprowadzonych zmian.

W debacie wezmą udział: Maciej Łokaj – Radca prawny, Agnieszka Pietraszewska-Macheta - Radca prawny i Adam Twarowski - Radca prawny, legislator.

Szczegółowy program debaty:
- Dwuletni okres przejściowy pod lupą - najważniejsze zmiany w procesie kontroli po 1 czerwca 2019 r.
- Kto powinien obawiać się kontroli? Zakres podmiotowy nowelizacji.
- Czy świadczeniodawcy mogą spodziewać się zintensyfikowania kontroli ze strony NFZ?
- Jak dużo NFZ wie o swoich świadczeniodawcach. Znaczenie analizy prawdopodobieństwa nieprawidłowości w procesie kontroli.
- Ograniczenia prowadzenia kontroli oraz niedochodzenie należności przez NFZ. Ukłon w stronę kontrolowanych czy jednak niekoniecznie?
-Centralizacja służb NFZ – realna potrzebna czy zbędny wydatek?
-Teoria jednym, praktyka drugim. Kiedy będzie można realnie ocenić czy nowe mechanizmy kontroli funkcjonują?

By móc obejrzeć debatę, wystarczy wypełnić on-line krótki formularz rejestracyjny. Po zakończeniu wykładu uczestnicy będą mieli także możliwość zadawania pytań.

Moderatorem debaty będzie Piotr Welenc - Dyrektor w Wolters Kluwer Polska odpowiedzialny za rozwój rynku GRC administracja publiczna i ochrona zdrowia oraz certyfikowany audytor IT i specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT.

Lex Compliance Medica