Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Wybory samorządowe 2018. Zagadnienia praktyczne i schematy działań [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Wybory samorządowe 2018. Zagadnienia praktyczne i schematy działań [Książka tygodnia]

06.07.18
Im bliżej jesieni, tym książka ta będzie cieszyła się najprawdopodobniej coraz większą popularnością.
articleImage: Wybory samorządowe 2018. Zagadnienia praktyczne i schematy działań [Książka tygodnia] Baza książek Wolters Kluwer

Na dokładnie 200 stronach autorka Monika Augustyniak kompleksowo omówiła zagadnienia dotyczące wyborów samorządowych – od przedstawienia podstaw prawnych i zasad ich przeprowadzania, po omówienie poszczególnych etapów wyborczych i środków zaskarżania, jakie przysługują wyborcy, w tym m.in.: tworzenie obwodów głosowania oraz rejestru i spisu wyborców; zarządzenie wyborów do rad/sejmików, liczba radnych i zgłaszanie kandydatów na radnych; protesty wyborcze; wygaśnięcie mandatu radnego, wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz wybory uzupełniające i przedterminowe; procedura zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta; wybór i odwołanie zarządu powiatu lub województwa; przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw.

Każdy z trzech rozdziałów został wzbogacony o schematy działań oraz wzory dokumentów wraz z przykładami postanowień proceduralnych w zakresie omawianej w nich problematyki. Uwzględniono również najnowsze zmiany przepisów prawnych, w tym m.in. wprowadzonych na podstawie ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Dodatkowo publikacja zawiera liczne przykłady i propozycje rozwiązań zagadnień dotąd nieporuszanych w literaturze przedmiotu lub słabo zbadanych. Przywołuje poglądy wyrażone w doktrynie oraz w piśmiennictwie prawa administracyjnego, zwłaszcza w kontekście procesu wyborczego w jednostkach samorządu terytorialnego. Jest uzupełniona aktualnym orzecznictwem sądowym w zakresie problematyki ustrojowej i wyborczej.

Jacek Górski 06.07.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy