Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Wymagania dotyczące wyglądu pracownika jako ingerencja w sferę jego wolności [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Wymagania dotyczące wyglądu pracownika jako ingerencja w sferę jego wolności [Książka tygodnia]

28.08.20

Publikacja stanowi kompleksową analizę zagadnienia ingerencji w wygląd pra­cownika z punktu widzenia prawa pracy, z uwzględnieniem uzasadnienia praw­nego, form i granic ingerencji w tę sferę życia, a także konsekwencji dla stron stosunku pracy w przypadku przekroczenia swoich uprawnień w omawianym zakresie. Poruszono w niej również problematykę środków ochrony indywidu­alnej, uwzględniając obecną sytuację epidemiczną w kraju.

articleImage: Wymagania dotyczące wyglądu pracownika jako ingerencja w sferę jego wolności [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów.
Przed przystąpieniem do rozważań stricte prawnych należy nakreślić opisywane zagadnienie z punktu widzenia uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i kulturowych. O kwestiach tych traktuje rozdział I. W dalszej kolejności, w rozdziale II, zaprezentowane zostały rozważania na temat uzasadnienia prawnego dla możliwości ingerowania przez pracodawcę w wygląd zewnętrzny pracownika. Po udzieleniu odpowiedzi twierdzącej na postawione wcześniej pytanie, należy dokonać analizy, w jaki sposób tytułowe wymogi mogą i powinny być implementowane. Kwestie te poruszono w rozdziale III. Kolejnym istotnym problemem badawczym, podjętym w rozdziale IV, jest odnalezienie granic ingerencji pracodawcy w wygląd zewnętrzny pracowników. W następnym, V rozdziale poruszona zostanie bardzo istotna kwestia skutków przekroczenia przez pracodawcę granic ingerencji w wygląd zewnętrzny pracownika. Wreszcie rozdział VI obejmuje analizę konsekwencji niespełniania wymogów dotyczących wyglądu przez samych pracowników.
Opisane rozważania są znaczące dla prawa pracy, do tej pory bowiem nikt nie dokonał kompleksowej analizy powyższych zagadnień, a praktyka pokazuje, że problemy te występują i stają się coraz bardziej powszechne. Z jednej strony globalny postęp oraz dynamiczny rozwój zagranicznych i polskich przedsiębiorstw na rynku powoduje, iż wprowadzanie wymagań dotyczących wyglądu pracowników jest powszechną praktyką. Z drugiej strony pracownicy są bardziej świadomi swoich praw i wobec wszechobecnej uniformizacji życia, w tym również zawodowego, czują dużą potrzebę wyrażania swojej tożsamości. Z tego względu konflikty na tym tle są nieuniknione. 

Jacek Górski 28.08.20
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Serwis Pomocy
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE