Strona główna » O firmie » Press » X Lubelskie seminarium karnistyczne pod patronatem medialnym Wolters Kluwer Polska
A A A
Drukuj

X Lubelskie seminarium karnistyczne pod patronatem medialnym Wolters Kluwer Polska

05.12.18

10 grudnia 2018 r. w sali Rady Wydziału WPiA UMCS (II piętro, nr 202) odbędzie się konferencja na temat naruszenie miru domowego.

articleImage: X Lubelskie seminarium karnistyczne pod patronatem medialnym Wolters Kluwer Polska Źródło: iStock

Organizatorem spotkania jest Katedra Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Sądu Najwyższego, najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Państwowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie oraz Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki.

W programie konferencji:
- Prawnokarna ochrona miru domowego na ziemiach polskich do pierwszych lat II Rzeczypospolitej. 
- Granice uzasadnionej ingerencji w mir domowy w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 
- Nienaruszalność mieszkania w Konstytucji RP. 
- Ochrona miru domowego w prawie cywilnym. 
- Ustawowe znamiona przestępstwa naruszenia miru domowego. 
- Pojęcie uprawnionego przy przestępstwie naruszenia miru domowego.
- Wpływ czynników społeczno-politycznych na wykładnię pojęcia miru domowego. 
- Zbieg przepisów ustawy w przypadku wypełnienia przez sprawcę jednym czynem oprócz znamion naruszenia miru domowego także znamion innego typu czynu zabronionego. 
- Naruszenie miru domowego w kontekście obrony koniecznej – uwagi na tle art. 25 § 2a k.k.
- Naruszenie miru domowego a wybrane kontratypy. 
- Sąd Najwyższy o znamionach przestępstwa naruszenia miru domowego. 
- Wykroczenie nieopuszczenia gruntu wbrew zadaniu osoby uprawnionej (art. 157 k.w.). 
- Przestępstwo naruszenia miru domowego w wybranych państwach europejskich. 
- Naruszenie miru domowego w prawie angielskim i amerykańskim. 
- Mir domowy jako element nietykalności osobistej w ukraińskim prawie karnym. 
- Odpowiedzialność karna za naruszenie miru domowego według prawa karnego Ukrainy. 
- Nietykalność pomieszczeń misji dyplomatycznych w prawie międzynarodowym. 
- Czy można naruszyć mir domowy Sejmu? Granice nieperwersyjnej wykładni prawa. 
- O tak zwanym mirze uczelni wyższej. 
- Naruszenie miru domowego w ujęciu statystycznym.

Jacek Górski 05.12.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: zewnętrzne
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE