Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Zabezpieczenia wierzytelności [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Zabezpieczenia wierzytelności [Książka tygodnia]

23.01.20

Opracowanie poświęcone zostało wybranym aktualnym problemom z zakresu prawa zabezpieczeń wierzytelności. Problemy te zakorzenione są z reguły w podstawowych teoretycznych dylematach prawa prywatnego, zawsze natomiast znajdują wyraźne odzwierciedlenie w praktyce stosowania i tworzenia prawa. Inspiracją do powstania niniejszej monografii były dyskusje, jakie autorzy toczyli przy okazji ogólnopolskiej konferencji naukowej pod hasłem "Zabezpieczenia wierzytelności w teorii i praktyce", która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 13.04.2018 r.

articleImage: Zabezpieczenia wierzytelności [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Było to już drugie spotkanie specjalistów z zakresu zabezpieczeń wierzytelności w tym miejscu. Poprzednie, które odbyło się w 2012 r., dało asumpt do wydania monografii zatytułowanej Współczesne tendencje w dziedzinie zabezpieczenia wierzytelności pod redakcją naukową Tomasza Sokołowskiego.

W poszczególnych opracowaniach wchodzących w skład publikacji autorzy odnoszą się do takich problemów prawa zabezpieczeń wierzytelności, które od lat budzą kontrowersje w praktyce jak np.:

- odwołalność pełnomocnictwa w celu zabezpieczenia wierzytelności,
- kauzalność umów o ustanowienie praw zastawniczych,
- dopuszczalność przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie,
- pozorność czynności prawnych kreujących zabezpieczenia.

W publikacji zaprezentowano ponadto: przekrojowy obraz ustawowych (hipoteka, zastaw, gwarancja ubezpieczeniowa) i wypracowanych przez praktykę sposobów zabezpieczenia wierzytelności (weksel, przewłaszczenie, dług równoległy) oraz problematykę pozorności oświadczeń woli w kontekście zabezpieczenia wierzytelności.

Publikacja może być pomocna w dokonaniu wyboru adekwatnego sposobu zabezpieczenia wierzytelności (kredytu), uniknięciu komplikacji przy ustanawianiu i realizacji zabezpieczeń.

Autorami publikacji są zarówno wybitni znawcy problematyki zabezpieczeń wierzytelności, jak i młodzi badacze tej tematyki, z powodzeniem łączący pracę naukową na wiodących polskich uczelniach z praktyką prawniczą – sędziowie, adwokaci i radcowie prawni.

Jacek Górski 23.01.20
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE