Zapraszamy na wykład - "Unia Europejska wobec niepraworządnego państwa członkowskiego"

Wykład odbędzie się 27 listopada 2018 r. (wtorek) w godz. 17.00-19.00 w sali Marii Skłodowskiej-Curie (nr 123) w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

articleImage: Zapraszamy na wykład - Źródło: wewnętrzne.

Redaktor Naczelny „Państwa i Prawa"
Prof. dr hab. Andrzej Wróbel
oraz
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

zapraszają
na doroczny wykład „Państwa i Prawa"

"Unia Europejska wobec niepraworządnego państwa członkowskiego"

który wygłosi
prof. dr hab. Jan Barcz
(Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie).

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 25 listopada 2018 r.
e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl