Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Zarys metodyki pracy kuratora sądowego [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego [Książka tygodnia]

29.12.17

Książka ta jest kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów sądowych. Autorzy precyzyjnie omawiają zadania wyznaczone kuratorom, ich istotę i cel, a także procedury ich wykonywania oraz elementy metodyki postępowania. W publikacji przedstawiono również aspekty historyczne kształtowania się współczesnego, wychowawczo-resocjalizacyjnego i zarazem zawodowo-społecznego modelu polskiej kurateli sądowej. Przybliżono ramy organizacyjne tej służby, jej umiejscowienie i pełnioną funkcję w sądownictwie powszechnym.

articleImage: Zarys metodyki pracy kuratora sądowego [Książka tygodnia] fot. Thinkstock

Od poprzedniego wydania tej książki minęły ponad trzy lata. W tym czasie, wskutek licznych zmian prawa karnego wykonawczego, Kodeksu karnego, a także wielu innych aktów prawnych, niektóre zadania realizowane przez kuratorów sądowych uległy bardzo poważnym przeobrażeniom. W konsekwencji niektóre fragmenty książki zdezaktualizowały się i wymagały ponownego opracowania, inne natomiast – w świetle nowych wytycznych kierownictwa resortu albo wskutek nowych doświadczeń zebranych w tym czasie – należało uzupełnić. Z tych względów, ale także z powodu nieustającego zapotrzebowania na niniejszą publikację sygnalizowanego wprost przez samych kuratorów lub za pośrednictwem Wydawcy, autorzy przystąpili do pracy nad czwartym już wydaniem Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego. Nie było to jednak zadanie łatwe, gdyż w 2015 r. zmarł dr Tadeusz Jedynak - inicjator powstania tej książki, który swoją wiedzą, osobowością i pasją w sposób bardzo poważny wpłynął na jej kształt i treść. Autorzy ufają, iż czwarte wydanie Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego jest kontynuacją wizji niniejszej książki wypracowanej przez dr Tadeusza Jedynaka.
Jakie zmiany wprowadzono w niniejszym wydaniu książki? Przede wszystkim została ona dostosowana do aktualnego stanu prawnego. Minione 3 lata były bardzo bogate w zmiany prawa, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpłynęły na wykonywane przez kuratorów zadania. Zmiany te, w niektórych przypadkach były na tyle poważne, iż wymusiły konieczność ponownego opracowania niektórych części (dotyczy to zwłaszcza dozoru elektronicznego). Do Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego dodano też nowy rozdział poświęcony nadzorowi, o którym mowa w art. 181a § 2 k.k.w. Od nowa zostały też napisane części poświęcone odebraniu przez kuratora osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub opiece oraz udziałowi kuratora w sądownie ustalonych kontaktach rodzica z dzieckiem.
Okres od trzeciego wydania Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego to także czas, w którym autorzy systematycznie pogłębiali swoje doświadczenia zawodowe, a ich poglądy na omawiane kwestie zyskały na jasności i zostały lepiej ugruntowane. Pewnym zmianom uległ też skład zespołu, bowiem niektórzy z jego członków odeszli ze służby kuratorskiej i nie mają już styczności z aktualną praktyką kuratorską. Ich zadania przejęli pozostali lub nowi członkowie zespołu, wskutek czego niektóre rozdziały otrzymały nowy kształt. W rezultacie trafia do rąk czytelników książka nie tylko poprawiona, ale w wielu częściach zasadniczo zmieniona.

 

Jacek Górski 29.12.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy