Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Zasady opodatkowania finansowania społecznościowego [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Zasady opodatkowania finansowania społecznościowego [Książka tygodnia]

07.03.19

W książce, która jest pierwszym opracowaniem tematu podatkowych aspektów crowdfundingu, omówiono poszczególne odmiany finansowania społecznościowego (donacyjny, nagrodowy, przedsprzedażowy, dłużny i udziałowy) oraz praktykę ich funkcjonowania.

articleImage: Zasady opodatkowania finansowania społecznościowego [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Finansowanie społecznościowe jest nowym zjawiskiem, które pojawiło się w rzeczywistości społeczno-gospodarczej wraz z rozwojem internetu. Jego charakterystyka, polegająca na zbieraniu w różny sposób środków finansowych, z pominięciem tradycyjnego sektora finansowego, od potencjalnie nieograniczonej grupy osób, z których każda z założenia przekazywać będzie jedynie małą część zbieranej kwoty, sprawia, że jego funkcjonowanie w zasadzie nie było możliwe (a na pewno nie w takiej skali) przed pojawieniem się i upowszechnieniem internetu.

Zjawisko powyższe nie dość, że nowe, to wciąż jeszcze znajduje się z fazie burzliwego wzrostu. Powstają coraz to nowe sposoby i modele zbierania środków finansowych w sposób społecznościowy. Wywołuje to istotny problem z nazwaniem tego rodzaju zdarzeń, nie mówiąc o próbie ich zdefiniowania. Jakakolwiek definicja może okazać się – wkrótce po jej stworzeniu – nieaktualna z uwagi na pojawienie się nowej, odmiennej od dotychczasowych, odmiany finansowania społecznościowego, która do stworzonej wcześniej definicji nie bardzo będzie przystawać.

Powoduje to, że samo zjawisko jako takie wydaje się słabo opisane, zwłaszcza w polskiej literaturze. Mowa przy tym nie tylko o literaturze prawniczej, ale nawet ekonomicznej czy socjologicznej. Pojawiające się publikacje podlegają ponadto procesowi dezaktualizacji, w związku z faktem stałego rozwoju zjawiska finansowania społecznościowego.

Wydaje się, że za rozwojem tego zjawiska nie nadąża prawo. Jest to zresztą chyba naturalna konsekwencja rytmu życia społecznego i reguł stanowienia prawa w demokratycznym państwie prawnym. Prawo, z uwagi na reguły proceduralne dotyczące jego stanowienia, nie ma szans reagować wystarczająco szybko na nowe zjawiska ekonomiczno-społeczne. Ich pojawienie się bowiem – czy też uzmysłowienie sobie przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie prawa ich istnienia – będzie stanowić dopiero punkt wyjścia w długim zazwyczaj procesie stanowienia przepisów prawnych.

W każdym razie skutkiem takiego stanu rzeczy jest brak regulacji prawnych w Polsce dotyczących finansowania społecznościowego. Funkcjonuje ono, adaptując pewne konstrukcje i regulacje prawne, które umożliwiają (niekiedy w sposób nie do końca „kanoniczny") prowadzenie kampanii finansowania społecznościowego w różnych jego odmianach.

Można stwierdzić, że skoro nieodzowną cechą finansowania społecznościowego – w każdej jego odmianie – jest przepływ środków finansowych, to zjawisko to powinno wywoływać określone skutki podatkowe. Prawo podatkowe zajmuje się bowiem konsekwencjami stosunków społecznych łączących się z przesunięciami środków pieniężnych między jednostkami (podmiotami prawa). Jak bowiem wskazuje się w literaturze przedmiotu, stosunki społeczne regulowane normami prawa podatkowego powstają, istnieją lub też wygasają na tle przesuwania środków pieniężnych od podmiotu, który je uzyskał w związku z prowadzoną przez siebie działalnością lub w inny sposób wszedł w ich posiadanie, na rzecz państwa (lub innego podmiotu publicznoprawnego). W każdym razie dla zaistnienia "skutku podatkowego" konieczne jest co do zasady wcześniejsze zdarzenie mające związek z przesunięciem środków pieniężnych (ich wydatkowaniem, uzyskaniem itp.).

Czy istotnie zdarzenia mające miejsce w związku z prowadzeniem kampanii finansowania społecznościowego, których następstwem jest przesunięcie środków pieniężnych, wywołują skutki podatkowe, a jeśli tak – to jakie? Jeżeli ktoś chce szybko znaleźć odpowiedź na te pytania - powinien sięgnąć po omawianą dzisiaj książkę.

 

Jacek Górski 07.03.19
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
Polecamy: