Inicjatywy

Wolters Kluwer SA jest inicjatorem wielu wydarzeń m.in.
- eventów (np. Europejska Konfrencja Dyrektorów Przedszkoli, Pracownicy w procesie zmian organizacyjnych w opiece zdrowotnej, Akademia Sprzedaży dla Doradców Podatkowych, Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego, Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy, EDU Trendy).
- cykli spotkań jak warszaty dla radców prawnych ( np. Kolacja prawnicze), dla samorządowców, dla doradców podatkowych i biegłych rewidentów np. Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy, Nowoczesna Kancelaria Doradcy Podatkowego / Biegłego Rewidenta, Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego, które to spotkania doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w gronie wybranych ekspertów.

Minęło już kilka lat od czasu, kiedy Wolters Kluwer Polska, rozpoczął projekt badania koniunktury na rynku usług prawniczych. Przez ten czas ankieterzy firmy IPSOS ponad tysiąc razy zadali partnerom w kancelariach pytanie o sytuację ekonomiczną w firmach prawniczych oraz o perspektywy dla rynku usług profesjonalnych i biznes ich klientów. Podczas prezentacji wyników było z nami ponad 500 gości, a w dyskusjach panelowych wzięło udział prawie 60 ekspertów. 10 edycji badania WK Index stało się realnym lustrem bieżącej sytuacji gospodarczej oraz kontrowersji regulacyjnych na rynku usług prawniczych w Polsce.

Wydawnictwo przyznaje również wiele nagród za najciekawsze projekty i prace naukowe m.in.:
- HR Excellence Awards za najbardziej wartościowe wdrożenia w zakresie polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest przez praktyków i dedykowana praktykom.
- Konkurs Liderzy Zmian w ochronie zdrowia, którego celem jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą, informatyzacją i kapitałem ludzkim.
- Konkursy miesięcznika "Samorząd Terytorialny" na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego. W 2015 roku poznaliśmy laureatów 12. edycji.
- Konkursy Państwa i Prawa na prace habilitacyjne i doktorskie. W 2015 roku została rozstrzygnięta 50 edycja!

Pomoc