Inicjatywy

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest inicjatorem wielu wydarzeń m.in.

Eventy:

- Kongres Edukacja i Rozwój, który jest corocznym spotkaniem branżowym integrującym środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. Celem Kongresu Edukacja i Rozwój jest integracja różnych środowisk wokół najważniejszych zadań stojących przed systemem oświaty, szkolnictwem wyższym, kształceniem ustawicznym i zawodowym na najbliższe lata oraz rozwijanie wiedzy i doskonalenie własnych kompetencji edukacyjnych i organizacyjnych.

- Konferencja Finansów Komunalnych, to coroczne wydarzenie, podczas którego samorządowcy – prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów finansowych i budżetowych, przedstawiciele środowisk naukowych i regionalnych izb obrachunkowych dyskutują na temat gospodarki i finansów samorządowych.

- Kongres RODO i inne konferencje poświęcone aktualnym zmianom w przepisach prawnych.

Eventy z obszaru HR i Kadr:

- Konferencja HR Tech Summit to wydarzenie dotyczące technologii dla branży HR – czyli wszystkiego, co się wiąże z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, które wspierają działy HR.

- Perspektywy HR to cykl otwartych konferencji biznesowych organizowanych w kilku największych miastach w Polsce. Rokrocznie konferencje są poświęcone najbardziej aktualnym trendom w obszarach: zarządzania personelem, rekrutacji, rynku pracy, wyzwań w obszarze rozwoju i skuteczności firm oraz możliwościom stojącym przed osobami planującymi swoją ścieżkę kariery.

- Konferencja Rozwiązania HR, gdzie każdego roku ponad 300 menedżerów HR przybywa w celu odświeżenia wiedzy i zaczerpnięcia inspiracji. Rozwiązania HR mają przede wszystkim pomóc praktykom HR w mierzeniu się z codziennymi problemami, a także uczyć, inspirować i pokazywać innowacyjne osiągnięcia. To również najlepsza okazja, aby podsumować najnowsze trendy HR.

- Konwent Prawa Pracy to konferencja, która jest skierowana do osób zajmujących się kadrami oraz interesujących się zagadnieniami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Podczas konwentu omawiane są najważniejsze zmiany w prawie pracy na przyszły rok.

- HR Directors Summit jest największym forum wymiany oświadczeń dyrektorów HR oraz miejscem prezentacji strategicznych projektów z obszaru zasobów ludzkich oraz najciekawszych projektów case study.

Konkursy:

- konkurs miesięcznika "Samorząd Terytorialny" na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego. W 2015 roku poznaliśmy laureatów 12. edycji.

- konkurs miesięcznika "Państwo i Prawo" na prace habilitacyjne i doktorskie. W 2015 roku została rozstrzygnięta 50 edycja!

- konkurs TOP HR Manager in Action – dla menadżerów HR i kadr. Konkurs nagradza inicjatywę, proaktywność, zaangażowanie w pracę i nieszablonowe myślenie.

- konkurs Lider Księgowości skierowany do osób związanych zawodowo z dziedziną rachunkowości i podatków. Jest on również szansą na podniesienie swoich kompetencji. Udział w konkursie mobilizuje do poznania i zgłębienia wielu aspektów prawa – także takich, z którymi na co dzień uczestnicy konkursu nie mają do czynienia lub które nigdy wcześniej nie były przez nich zgłębiane, a tym samym przed naszymi uczestnikami otwierają się nowe możliwości i szerokie perspektywy zawodowe.

- konkurs Rising Stars, który istnieje od 2012 roku. Celem konkursu jest wyłonienie młodych prawników, którzy 35. urodziny mają dopiero przed sobą, wyróżniających się w pracy zawodowej i postawą społeczną.

- konkurs Super Dyrektora Szkoły, którego Celem konkursu jest wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli.

Pomoc