Kierownictwo

Włodzimierz Albin

Prezes Zarządu

Joanna Fijałkowska

Dyrektor sprzedaży i marketingu - Członek Zarządu

Alicja Pollesch

Dyrektor Strategiczny Firmy - Członek Zarządu

Małgorzata Tłuchowska

Dyrektor ds. Personalnych - Członek Zarządu

Piotr Różański

Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu