Kierownictwo

Włodzimierz Albin

Prezes Zarządu

Joanna Fijałkowska

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu - Członek Zarządu

Alicja Pollesch

Dyrektor Strategiczny Firmy - Członek Zarządu

Małgorzata Tłuchowska

Regionalny Dyrektor ds. Personalnych Region Europa Centralna, Wschodnia - Członek Zarządu

Piotr Różański

Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu

Marcin Kleina

Dyrektor Biura Projektów i Rozwoju Produktów Software - Członek Zarządu

Pomoc