Dane kontaktowe

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
KRS: 0000709879
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
Wydział XII Gospodarczy KRS
NIP: 583-001-89-31, REGON: 190610277
nr rej. BDO: 000110936
Wysokość kapitału zakładowego: 19.919.527,00 zł
www.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 04 45 45
22 535 88 00

Obsługa Klienta

obsluga.klienta@wolterskluwer.pl

Pomoc techniczna

pomoc.techniczna@wolterskluwer.pl

Pomoc

pomoc.wolterskluwer.pl

Dział Handlowy

handel@wolterskluwer.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Baranek
PL-IODO@wolterskluwer.com