Dane kontaktowe

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000709879
NIP: 583-001-89-31
Wysokość kapitału zakładowego: 19.919.527,00 zł
www.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 04 45 45
22 535 88 00

Obsługa Klienta

obsluga.klienta@wolterskluwer.pl

Pomoc techniczna

pomoc.techniczna@wolterskluwer.pl

Pomoc

pomoc.wolterskluwer.pl

Dział Handlowy

handel@wolterskluwer.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Katarzyna Baranek

PL-IODO@wolterskluwer.com

Rekrutacja

Olga Zakrzewska-Kulawiak
Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Polecamy: