Nowości książkowe

 • Zapisywanie, kto wchodzi do szkoły, jest zgodne z prawem

  Obrazek do artykułu: Zapisywanie, kto wchodzi do szkoły, jest zgodne z prawem

  Prowadzenie księgi, w której odnotowuje się, kto wchodzi do budynku szkoły w żaden sposób nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych. Dyrektor ma prawo w ten sposób dbać o bezpieczeństwo szkoły - czytamy w książce "Meritum Prawo Oświatowe". Więcej

  Monika Sewastianowicz, 05.10.2016

 • Obywatelstwo wciąż bez dobrej definicji prawnej

  Obrazek do artykułu: Obywatelstwo wciąż bez dobrej definicji prawnej

  Obywatelstwo, stanowiąc przedmiot regulacji prawnych i będąc w konsekwencji instytucją prawną, nie jest na ogół – jako pojęcie prawne – normatywnie definiowane – pisze prof. Jacek Jagielski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 04.10.2016

 • Trwa poszukiwanie modelu postępowania odwoławczego w procesie karnym

  Obrazek do artykułu: Trwa poszukiwanie modelu postępowania odwoławczego w procesie karnym

  Właściwe ukształtowanie systemu środków odwoławczych stanowi współcześnie jedną z ważniejszych gwarancji prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych – pisze dr Maciej Fingas z Uniwersytetu Gdańskiego. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 30.09.2016

 • Nowe możliwości w polskim prawie restrukturyzacyjnym

  Obrazek do artykułu: Nowe możliwości w polskim prawie restrukturyzacyjnym

  Obowiązująca od początku tego roku ustawa Prawo restrukturyzacyjne promuje politykę „drugiej szansy”. To oznacza, że polski ustawodawca wprowadził nowe instrumenty sądowej restrukturyzacji, dostosowane do sytuacji finansowej konkretnego... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 26.09.2016

 • Nadzór pedagogiczny bez tajemnic

  Obrazek do artykułu: Nadzór pedagogiczny bez tajemnic

  Porady ekspertów oraz opis wszystkich, ważnych zmian dotyczących nadzoru pedagogicznego -znajdzie czytelnik w ksiązce "Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu", kolejnej w serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego. Więcej

  25.09.2016

 • Status małżonków w spółkach wciąż budzi wątpliwości

  Obrazek do artykułu: Status małżonków w spółkach wciąż budzi wątpliwości

  W obowiązującym obecnie kodeksie spółek handlowych nie zajęto wyraźnego stanowiska co do stosunku tego prawa do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie powstania i wykonywania w spółce praw korporacyjnych przez współmałżonków – piszą... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 19.09.2016

 • Podatek handlowy bez tajemnic

  Obrazek do artykułu: Podatek handlowy bez tajemnic

  Do polskiego systemu podatkowego 1 września 2016 r. została wprowadzona nowa danina publiczna - podatek od sprzedaży detalicznej. Jest to podatek przychodowy, obciążający bezpośrednio przychody z tytułu odpłatnego zbycia towarów. Głównym celem... Więcej

  Jolanta Mazur, 16.09.2016

 • Rozgraniczenie prawa publicznego i prywatnego wciąż budzi spory

  Obrazek do artykułu: Rozgraniczenie prawa publicznego i prywatnego wciąż budzi spory

  Niewiele jest chyba w naukach prawnych problemów tak spornych, wokół których narosłoby tyle różnych, często sprzecznych poglądów, a zarazem problemów tak silnie uwarunkowanych doświadczeniem historycznym i doniosłych praktycznie, jak podział prawa na... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 14.09.2016

 • W administracji słuszność nie zawsze wygra z literą prawa

  Obrazek do artykułu: W administracji słuszność nie zawsze wygra z literą prawa

  Współcześnie nikogo nie przekonuje twierdzenie, że jakieś rozstrzygnięcie jest sprawiedliwe, słuszne czy niepodlegające krytyce, ponieważ jest zgodne z prawem. Legalizm biurokratyczny nie ma siły przekonywania - pisze dr Joanna Lemańska z... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 11.09.2016

 • Zobacz omówienie najnowszych rozwiązań w prawie bilansowym

  Obrazek do artykułu: Zobacz omówienie najnowszych rozwiązań w prawie bilansowym

  Interpretację prawa bilansowego w odniesieniu do krajowych standardów rachunkowości i rozwiązań międzynarodowych, w tym MSSF oraz dyrektyw UE, jak również do przepisów prawa podatkowego i innych regulacji polskiego prawa, w przystępny i kompleksowy... Więcej

  Jolanta Mazur, 09.09.2016

Pomoc