Nowości książkowe

 • Umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek trudne, ale do opanowania

  Obrazek do artykułu: Umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek trudne, ale do opanowania

  Ubezpieczenia na cudzy rachunek, które najczęściej kojarzone są z ubezpieczeniami grupowymi, odgrywają bardzo istotną rolę na rynku ubezpieczeń – twierdzi radca prawny dr Zbigniew Długosz. Ale dodaje, że mimo pewnych komplikacji możliwe jest dobre... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 19.09.2017

 • Nie każdy las podlega prawu pierwokupu

  Obrazek do artykułu: Nie każdy las podlega prawu pierwokupu

  Lasom Państwowym działającym na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu zalesionego gruntu tylko wtedy, gdy grunt ten jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu. A informacje w takich sprawach wydaje właściwy starosta – pisze prof.... Więcej

  11.09.2017

 • Prawo pomocy społecznej będzie na nowo skomentowane

  Obrazek do artykułu: Prawo pomocy społecznej będzie na nowo skomentowane

  Ostatnie dwa lata to okres ponownego wzrostu liczby zmian w prawie socjalnym. Nie ominęły one również pomocy społecznej, a w szczególności ustawy o pomocy społecznej - pisze prof. Stanisław Nitecki w recenzji do przygotowywanego właśnie do publikacji... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 08.09.2017

 • Mechanizm odwrotnego obciążenia w usługach budowlanych przyniósł także negatywne skutki

  Obrazek do artykułu: Mechanizm odwrotnego obciążenia w usługach budowlanych przyniósł także negatywne skutki

  "Mimo zasadniczo pozytywnego skutku tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających w części regulującej mechanizm odwrotnego obciążenia w usługach budowlanych przyniósł też, niestety, negatywne skutki dla branży budowlanej" - wskazuje Michał Murawski,... Więcej

  06.09.2017

 • Dyrektywa efektywnościowa ma uporządkować unijne prawo konkurencji

  Obrazek do artykułu: Dyrektywa efektywnościowa ma uporządkować unijne prawo konkurencji

  Projekt dyrektywy efektywnościowej jest zabiegiem ukierunkowanym na zharmonizowanie płaszczyzny proceduralnej unijnego prawa antymonopolowego. Nie wszystkie jednak wznoszone zastrzeżenia doktryny zostały uwzględnione w projekcie - piszą Kamil Dobosz... Więcej

  05.09.2017

 • Solidna analiza wyroku podstawą apelacji

  Obrazek do artykułu: Solidna analiza wyroku podstawą apelacji

  Należy najpierw zbadać, czy sąd dokonał prawidłowego ustalenia stanu faktycznego, a więc czy zaistniała sytuacja, w której stan opisany w uzasadnieniu orzeczenia sądu odbiegałby od opisu stanu faktycznego wynikającego z zebranego w sprawie materiału... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 04.09.2017

 • Zwykłe meble to majątek wspólny, antyki już nie

  Obrazek do artykułu: Zwykłe meble to majątek wspólny, antyki już nie

  Przy podziale majątku małżeńskiego przedmioty zwykłego urządzenia domowego są objęte wspólnością majątkową niezależnie od tego, kiedy i jak zostały nabyte. Ale nie dotyczy to antyków, obrazów i innych cennych przedmiotów – piszą sędziowie Krystyna... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 01.09.2017

 • Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie wyzwaniem dla przedsiębiorców

  Obrazek do artykułu: Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie wyzwaniem dla przedsiębiorców

  Pakiet przepisów, które zaczęły obowiązywać od 1.01.2017 r., stanowi istotne wyzwanie dla przedsiębiorców rozliczających podatek VAT, realizujących na terenie Polski usługi budowlane - wyjaśnia Michał Murawski, redaktor naukowy publikacji Odwrotne... Więcej

  31.08.2017

 • Niejasny charakter prawny mapy cyfrowej

  Obrazek do artykułu: Niejasny charakter prawny mapy cyfrowej

  Obserwujemy stały rozwój nowych technologii geolokalizacyjnych i konceptu społeczeństwa geoinformacyjnego wynikającego z rozwoju systemów informacji przestrzennej. Tymczasem spod istniejącej regulacji prawa autorskiego, spod ochrony której uciekają... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 17.08.2017

 • Organy powinny wyważać interesy stojące wobec siebie w konflikcie

  Obrazek do artykułu: Organy powinny wyważać interesy stojące wobec siebie w konflikcie

  - Ustawodawca administracyjny, a w ślad za nim organy stosujące prawo administracyjne powinny zawsze wyważać interesy stojące wobec siebie w konflikcie i szczególnie przy tym dbać o ochronę wolności obywatelskiej - podkreśla prof. Jan Zimmermann w... Więcej

  08.08.2017

Pomoc