Nowości książkowe

 • Umiejętności negocjacyjne ważną kwalifikacją prawnika

  Obrazek do artykułu: Umiejętności negocjacyjne ważną kwalifikacją prawnika

  Do grupy umiejętności praktycznych potrzebnych prawnikom zalicza się obecnie przede wszystkim umiejętności komunikacyjne, które pozwalają efektywnie uczestniczyć w komunikacji interpersonalnej - twierdzą Jolanta Jabłońska-Bonca i Kamil Zeidler. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 25.04.2017

 • Partycypacja w administracji ważnym elementem demokracji

  Obrazek do artykułu: Partycypacja w administracji ważnym elementem demokracji

  W demokracji partycypacja – udział jednostek w życiu społecznym, organizacji państwa i realizacji jego zadań – jest przesłanką konieczną. Odbywa się to za pośrednictwem wielu rożnych instytucji prawnych i procedur, a postępowanie administracyjne jest... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 24.04.2017

 • Niełatwo korzystać z sądowych ekspertyz

  Obrazek do artykułu: Niełatwo korzystać z sądowych ekspertyz

  Eksperci oferują uczestnikom procesów swoją pomoc. My, prawnicy powinniśmy zaakceptować tę ofertę. Rezultat, będzie owocny nie tylko dla prawdy, ale także dla sprawiedliwości - piszą Maria Kała, Dariusz Wilk, Józef Wójcikiewicz. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 22.04.2017

 • Opiekun prawny ma dbać o zabytek nieruchomy

  Obrazek do artykułu: Opiekun prawny ma dbać o zabytek nieruchomy

  Opiekun prawny zabytku nieruchomego zobowiązany jest do podejmowania działań nie tylko na rzecz utrzymania wartości materialnej zabytku nieruchomego, ale również służących zachowaniu jego wartości niematerialnej – pisze prof. Janusz Sługocki z... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 20.04.2017

 • Duża rola umów w ubezpieczeniach na życie

  Obrazek do artykułu: Duża rola umów w ubezpieczeniach na życie

  Regulacja prawna ubezpieczeń na życie nie ma charakteru kompleksowego i w związku z tym treść poszczególnych umów ubezpieczenia jest ustalana w dużej mierze na zasadzie swobody umów – pisze dr hab. Magdalena Szczepańska. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 14.04.2017

 • Samorząd województwa musi przygotować program opieki nad zabytkami

  Obrazek do artykułu: Samorząd województwa musi przygotować program opieki nad zabytkami

  Do obowiązków samorządu województwa wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami należy w szczególności sporządzanie wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami oraz uwzględnianie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy... Więcej

  13.04.2017

 • Decyzja o wpisie do rejestru zabytków ma charakter aktu konstytutywno-deklaratoryjnego

  Obrazek do artykułu: Decyzja o wpisie do rejestru zabytków ma charakter aktu konstytutywno-deklaratoryjnego

  Decyzja o wpisaniu do rejestru zabytków ma charakter aktu konstytutywno-deklaratoryjnego. Kluczowe znaczenie ma w tym akcie element konstytutywny. Chodzi tu o przesądzenie kwestii uznania konkretnego obiektu za dobro prawnie chronione, czyli uznania... Więcej

  13.04.2017

 • Klauzule zapewniają elastyczność przepisów prawa podatkowego

  Obrazek do artykułu: Klauzule zapewniają elastyczność przepisów prawa podatkowego

  Rozwój rzeczywistości społeczno-gospodarczej ma swoje konsekwencje niemalże w każdej gałęzi prawa, a szczególnie w prawie podatkowym, nietrudno bowiem nie dostrzegać zmian prawa podatkowego jako skutków owego rozwoju. Problemem nie jest sama zmiana... Więcej

  Jolanta Mazur, 10.04.2017

 • Zamówienia publiczne na nowych zasadach

  Obrazek do artykułu: Zamówienia publiczne na nowych zasadach

  Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. spowodowała wiele wątpliwości interpretacyjnych. Sposób przeprowadzenia prawidłowego postępowania oraz przygotowania oferty przetargowej kompleksowo opisuje publikacja... Więcej

  Filip Śledź, 30.03.2017

 • Skomplikowane przepisy nie ułatwiają zawierania ubezpieczeń na cudzy rachunek

  Obrazek do artykułu: Skomplikowane przepisy nie ułatwiają zawierania ubezpieczeń na cudzy rachunek

  Ubezpieczenia na cudzy rachunek, w szczególności w formie ubezpieczeń grupowych, odgrywają bardzo istotną rolę na rynku ubezpieczeń. Są jednak na tym rynku różne nieprawidłowości – pisze radca prawny dr Zbigniew Długosz. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 28.03.2017