Nowości książkowe

 • Prawo żywnościowe to już samodzielna dyscyplina

  Obrazek do artykułu: Prawo żywnościowe to już samodzielna dyscyplina

  Dwa rozwijające się równolegle zasadnicze nurty prawa żywnościowego, tj. bezpieczeństwo żywności i jakość rynkowa żywności, po okresie fragmentarycznego i niespójnego rozwoju, mają już znaczący dorobek w postaci zasad wiodących i procedur - piszą... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 20.03.2017

 • Samorządy odgrywają coraz większą rolę w zakresie energetyki

  Obrazek do artykułu: Samorządy odgrywają coraz większą rolę w zakresie energetyki

  Organy samorządu terytorialnego odgrywają współcześnie coraz większą rolę w zakresie energetyki, zwłaszcza w kontekście wytwarzania rozproszonego oraz inwestycji sieciowych - wskazuje dr Mariusz Szyrski, autor publikacji Rola samorządu terytorialnego... Więcej

  19.03.2017

 • Rozwój technologii wyzwaniem dla prawa karnego

  Obrazek do artykułu: Rozwój technologii wyzwaniem dla prawa karnego

  Zarówno człowiek, jak i społeczeństwo stanowią przedmiot zainteresowania prawa karnego. Skoro więc technologia kształtuje na nowo tę materię, również prawo karne powinno być tych zmian świadome – pisze prawnik i filozof Kamil Mamak. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 10.03.2017

 • Wzory pism pomogą szybko załatwić sprawy podatkowe

  Obrazek do artykułu: Wzory pism pomogą szybko załatwić sprawy podatkowe

  Wzory pism podatkowych są przydatne nie tylko organom podatkowym, ale także podatnikom i innym osobom, których dotyczą przepisy prawa podatkowego. Ich stosowanie na pewno usprawnia prowadzenie postępowań podatkowych, a może także spowodować, że nie... Więcej

  Jolanta Mazur, 06.03.2017

 • Prof. Hołyst: nie można walczyć z przestępczością bez badania jej przyczyn

  Obrazek do artykułu: Prof. Hołyst: nie można walczyć z przestępczością bez badania jej przyczyn

  Opracowanie programu profilaktyki – a do tego przecież zmierzają wszelkie realne koncepcje zwalczania przestępczości – musi być poprzedzone dokładnym poznaniem form, przyczyn i skutków zjawisk przestępczych – pisze prof. Brunon Hołyst. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 20.02.2017

 • Niepodzielność praw człowieka jeszcze nie całkiem wdrożona

  Obrazek do artykułu: Niepodzielność praw człowieka jeszcze nie całkiem wdrożona

  Cztery fundamentalne dla ochrony praw człowieka systemy zawierają odmienne zakresy zobowiązań o charakterze generalnym nakładanych na państwa-strony oraz ustanawiają niejednolite mechanizmy ochrony - pisze dr Zuzanna Kulińska-Kępa z Uniwersytetu... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 19.02.2017

 • Jednolity Plik Kontrolny - nowa era raportowania podatkowego

  Obrazek do artykułu: Jednolity Plik Kontrolny - nowa era raportowania podatkowego

  Przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym obowiązują co prawda dopiero od kilku miesięcy i nie dotyczą jeszcze wszystkich podatników, niemniej jednak już teraz można pokusić się o stwierdzenie, że ich obecność w polskim porządku prawnym powoli przenosi... Więcej

  Jolanta Mazur, 17.02.2017

 • Ekspert: umowa o zaopatrzenie w wodę jedną z bardziej skomplikowanych umów

  Obrazek do artykułu: Ekspert: umowa o zaopatrzenie w wodę jedną z bardziej skomplikowanych umów

  Od początku XXI w., kiedy zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę nie było w ogóle wymagane, do chwili obecnej minęło zaledwie kilkanaście lat i w tym krótkim czasie umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków stała się jedną z bardziej... Więcej

  17.02.2017

 • Wykonawca może korzystać z zasobów osób trzecich w postępowaniu

  Obrazek do artykułu: Wykonawca może korzystać z zasobów osób trzecich w postępowaniu

  Wykonawcy w zamówieniach publicznych wielokrotnie korzystają z zasobów podmiotu trzeciego lub podwykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także do sprawniejszej realizacji zamówienia. Problematyka ta została kompleksowo... Więcej

  Filip Śledź, 15.02.2017

 • Prawo bankowe na granicy przeregulowania

  Obrazek do artykułu: Prawo bankowe na granicy przeregulowania

  Rożne zjawiska o charakterze kryzysowym powodują, że ustawodawcy, dążąc do minimalizowania ryzyk związanych z funkcjonowaniem banków i ich otoczenia, podejmują próby coraz głębszej ingerencji prawnej w mechanizm rynkowy – tak prof. Zbigniew Ofiarski... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 08.02.2017

Pomoc