Nowości książkowe

 • Niełatwa rola pełnomocnika po ostatniej reformie procedury karnej

  Obrazek do artykułu: Niełatwa rola pełnomocnika po ostatniej reformie procedury karnej

  Obowiązująca od 15 kwietnia 2016 r. nowelizacja zmienia dotychczasowy model postępowania karnego w kierunku przywrócenia szerszej inkwizycyjności postępowania sądowego kosztem kontradyktoryjności – pisze prof. Dariusz Świecki. Ale zwraca prawnikom... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 06.02.2017

 • Meritum Prawo Oświatowe pomoże lepiej zorganizować pracę szkoły

  Obrazek do artykułu: Meritum Prawo Oświatowe pomoże lepiej zorganizować pracę szkoły

  Znajomość prawa oświatowego pomaga w podejmowaniu decyzji zarówno w kwestiach związanych z dydaktyką, jak i w sprawach kadrowych - podkreślają: Krzysztof Gawroński i Stefan Kwiatkowski, autorzy książki "Prawo oświatowe z serii Meritum". To jedyny na... Więcej

  Abc/Oświata, 30.01.2017

 • Unikanie podatku to nie uchylanie się od opodatkowania

  Obrazek do artykułu: Unikanie podatku to nie uchylanie się od opodatkowania

  Unikanie opodatkowania, przeciwdziałanie temu zjawisku i jego zwalczanie jest od wielu lat przedmiotem zainteresowania specjalistów i w Polsce, i na świecie. W większości krajów rozwiniętych wprowadzono, w tej czy innej formie, przepisy zakazujące... Więcej

  Jolanta Mazur, 23.01.2017

 • Brak notyfikacji przepisów hazardowych to wyzwanie dla Polski

  Obrazek do artykułu: Brak notyfikacji przepisów hazardowych to wyzwanie dla Polski

  Brak unijnej notyfikacji przepisów technicznych dotyczących hazardu dotknęło dziedziny newralgicznej z perspektywy działalności państwa. A jest to nie tylko obszar regulacyjny wymagający szczególnego nadzoru, ale również wrażliwy z uwagi na możliwość... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 21.01.2017

 • Prawnicy nie zawsze doceniają znaczenie ekspertyz sądowych

  Obrazek do artykułu: Prawnicy nie zawsze doceniają znaczenie ekspertyz sądowych

  W wymiarze sprawiedliwości potrzeba więcej wzajemnego zrozumienia problemów i potrzeb rodzących się na kanwie współpracy pomiędzy ekspertami a zleceniodawcami – twierdzą autorzy nowej książki poświęconej ekspertyzom sądowym. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 18.01.2017

 • Wspólne orzekanie w sprawach rodzinnych nie zawsze oczywiste

  Obrazek do artykułu: Wspólne orzekanie w sprawach rodzinnych nie zawsze oczywiste

  Zasadą polskiego prawa rodzinnego w sprawach rozwodowych jest wspólne orzekanie przez ten sam sąd o wszystkich sprawach dotyczących rodziny, czyli również o władzy rodzicielskiej, kontaktach i alimentach na rzecz małoletnich dzieci małżonków. Jednak... Więcej

  13.01.2017

 • Wykładnia kluczowa dla teorii i praktyki prawa

  Obrazek do artykułu: Wykładnia kluczowa dla teorii i praktyki prawa

  Wszystko, co się w nauce i praktyce prawniczej czyni, albo wprost polega na wykładni, albo jej dotyczy, albo wykładnię rozwija, albo wykładnię przejawia, albo wykładnię uwzględnia, albo ją po prostu warunkuje – pisze prof. Maciej Zieliński z... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 10.01.2017

 • Aplikanci muszą się uczyć także etyki obowiązującej adwokatów i radców prawnych

  Obrazek do artykułu: Aplikanci muszą się uczyć także etyki obowiązującej adwokatów i radców prawnych

  Kandydaci do zawodu adwokata i radcy prawnego zdający egzamin zawodowy muszą się zmierzyć także z problematyką etyki adwokata i radcy prawnego oraz zasad wykonywania zawodu. Tymczasem jest ona raczej „słabo obecna” w piśmiennictwie prawniczym - pisze... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 01.01.2017

 • Komunikacja interpersonalna wciąż ważna dla prawnika

  Obrazek do artykułu: Komunikacja interpersonalna wciąż ważna dla prawnika

  Do ważnych dla prawników umiejętności praktycznych zalicza się umiejętności komunikacyjne, które nie tylko pozwalają sprawnie posługiwać się mediami elektronicznymi i językami obcymi, ale przede wszystkim efektywnie uczestniczyć w komunikacji... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 29.12.2016

 • Rewolucja w rozliczeniach VAT przez samorządy

  Obrazek do artykułu: Rewolucja w rozliczeniach VAT przez samorządy

  Ustawa mająca rozwiązać problemy związane z centralizacją VAT w jednostkach samorządu terytorialnego weszła co prawda w życie 1 października 2016 r., ale do końca 2016 r. utrzymuje ona okres przejściowy. Bezwzględny obowiązek centralizacji został... Więcej

  Jolanta Mazur, 27.12.2016

Pomoc
Polecamy: