Skontaktuj się z nami

Dział Praw Autorskich

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Justyna Kossak - dyrektor Działu Praw Autorskich
tel.: +48 22 535 82 02
e-mail: justyna.kossak@wolterskluwer.com

Magdalena Stojek-Siwińska - zastępca dyrektora Działu Praw Autorskich
tel.: + 48 692 477 076
e-mail: magdalena.siwinska@wolterskluwer.com
Prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (w tym BHP), oraz prawo pomocy społecznej.

Klaudia Szawłowska-Milczarek - dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
tel.: + 48 662 224 361
e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Agata Jędrasik - dyrektor ds. procesów redakcyjnych
kom.: + 48 662 224 364
e-mail: agata.jedrasik@wolterskluwer.com

Anna Kieszek-Sobczyńska - sekretarz Działu Praw Autorskich
tel.: +48 22 535 82 19
kom.: + 48 539 950 574
e-mail: anna.sobczynska@wolterskluwer.com
prosimy o kontakt z Łukaszem Ostrowskim

Łukasz Ostrowski - specjalista ds. procesów administracyjnych, p.o. sekretarza Działu Praw Autorskich
kom.: +48 604 220 725
e-mail: lukasz.ostrowski@wolterskluwer.com

Grzegorz Jarecki - wydawca
tel.: + 48 728 862 269
e-mail: grzegorz.jarecki@wolterskluwer.com
Prawo finansowe, podatki, rachunkowość, prawo budowlane, prawo ochrony konkurencji, prawo ochrony środowiska.

Izabella Małecka - wydawca
tel.: + 48 664 336 963
e-mail: izabella.malecka@wolterskluwer.com
Prawo administracyjne, prawo samorządu terytorialnego, oświata, ochrona zdrowia.

Monika Pawłowska - wydawca
tel.: + 48 795 197 450
e-mail: monika.pawlowska@wolterskluwer.com
Prawo karne, prawo handlowe, prawo własności intelektualnej, prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe, słowniki i leksykony, teoria i filozofia prawa.

Joanna Dzwonnik - wydawca
tel.: + 48 668 217 027
e-mail: joanna.dzwonnik@wolterskluwer.com
HR, szkolenia.

Małgorzata Stańczak - wydawca
tel.: + 48 668 618 364
e-mail: malgorzata.stanczak@wolterskluwer.com
Przepisy, System Prawa Karnego Procesowego, System Prawa Procesowego Cywilnego.

Maciej Zdun - wydawca publikacji elektronicznych LEX
Al. Grunwaldzka 163
80-266 Gdańsk,
tel.: +48 728 313 411
e-mail: maciej.zdun@wolterskluwer.com

Lidia Górnikowska - kierownik ds. finansowo-administracyjnych
kom.: +48 606 118 085
e-mail: lidia.gornikowska@wolterskluwer.com

Małgorzata Sokołowska - kierownik Działu Rozliczeń
tel.: +48 22 535 82 00
kom.: + 48 795 515 839
e-mail: malgorzata.sokolowska@wolterskluwer.com

Joanna Koperska - specjalista ds. finansowych
tel.: + 48 728 313 414
e-mail: joanna.koperska@wolterskluwer.com

Ewelina Sztwiertnia - specjalista ds. finansowo-administracyjnych
tel.: + 48 728 964 935
e-mail: ewelina.sztwiertnia@wolterskluwer.com

Dominika Zawodniak-Nowak - specjalista ds. finansowo-administracyjnych
e-mail: dominika.zawodniak@wolterskluwer.com

Katarzyna Chromiak - specjalista ds. finansowo-administracyjnych
e-mail: katarzyna.chromiak@wolterskluwer.com

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: pl.czasopisma@wolterskluwer.com
fax: +48 22 535 80 01
Klaudia Szawłowska-Milczarek - dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
tel.: + 48 662 224 361
e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Czasopisma:

Dyrektor Szkoły
redaktor naczelny - Małgorzata Pomianowska
sekretarz redakcji - Anna Satel
tel.: 22 535 81 26
e-mail: anna.satel@wolterskluwer.com

Europejski Przegląd Sądowy
redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
sekretarz redakcji - Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

Finanse Komunalne
redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
tel.: + 48 662 224 361
e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
redaktor prowadzący - Katarzyna Bojarska
tel.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

Glosa
redaktor naczelny - dr Marek Grzybowski
sekretarz redakcji - Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

Krajowa Rada Sądownictwa
redaktor naczelny - dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG
sekretarz redakcji - Katarzyna Bojarska
tel.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

Orzecznictwo Sądów Polskich
redaktor naczelny - prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
sekretarz redakcji - dr Mateusz Błachucki
redaktor prowadzący - Katarzyna Bojarska
tel.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com
e-mail: osp@wolterskluwer.com

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
przewodniczący kolegium - prof. dr hab. Leon Kieres
zastępca redaktora naczelnego - dr Justyna Przedańska
tel.: + 48 784 333 031
e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
p.o. sekretarza redakcji - Klaudiusz Kaleta
tel. + 48 601 297 221
e-mail: klaudiusz.kaleta@wolterskluwer.com

Państwo i Prawo
redaktor naczelny - prof. dr hab. Andrzej Wróbel
sekretarz redakcji - dr Michał Ziółkowski
tel.: 22 628 82 96
tel.: +48 664 907 577
e-mail: michal.ziolkowski@wolterskluwer.com
Redakcja "Państwa i Prawa"
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl

Personel Plus
redaktor naczelny - Sabina Siwy
sekretarz redakcji - Małgorzata Rzewuska
tel.: + 48 668 217 065
e-mail: malgorzata.rzewuska@wolterskluwer.com

Polski Proces Cywilny
redaktor naczelny - prof. dr hab. Karol Weitz
sekretarz redakcji - dr Piotr Rylski
redaktor prowadzący - Katarzyna Bojarska
tel.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

Przegląd Podatkowy
redaktor naczelny - Iwona Kaczorowska
e-mail: iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com
sekretarz redakcji - Beata Olędzka
tel.: +48 696 490 919
e-mail: beata.oledzka@wolterskluwer.com

Przegląd Prawa Handlowego
redaktor naczelny - dr Wiesław Opalski
sekretarz redakcji - Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

Przegląd Prawa Publicznego
redaktor naczelny - dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. WSIZ
sekretarz redakcji - dr Andrzej Adamczyk
e-mail: andrzej.adamczyk@ujk.edu.pl
redaktor prowadzący - Katarzyna Bojarska
tel.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com
Propozycje tekstów do publikacji prosimy przesyłać wyłącznie na adres sekretarza redakcji.

Przegląd Sądowy
redaktor naczelny - prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
tel.: + 48 662 224 361
e-mail: pl.PrzegladSadowy@wolterskluwer.com
redaktor prowadzący - Katarzyna Bojarska
tel.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

Samorząd Terytorialny
redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
sekretarz redakcji - dr Justyna Przedańska
tel.: + 48 784 333 031
e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
p.o. sekretarza redakcji - Klaudiusz Kaleta
tel. + 48 601 297 221
e-mail: klaudiusz.kaleta@wolterskluwer.com

Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
redaktor merytoryczny - Katarzyna Szczepkowska
sekretarz redakcji - Anna Jakubiec
tel.: 22 535 81 26
e-mail: anna.jakubiec@wolterskluwer.com

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
redaktor naczelny - Janusz Trzciński
sekretarz redakcji - Małgorzata Sawicka-Jezierczuk
e-mail: msawicka@nsa.gov.pl
Redakcja "Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego"
Naczelny Sąd Administracyjny
ul. G.P. Boduena 3/5
00-011 Warszawa
tel. 22 551 67 25, fax 22 826 74 54

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
redaktor naczelny - prof. dr hab. Andrzej Matlak
sekretarz redakcji - Beata Olędzka
tel.: + 48 696 490 919
e-mail: beata.oledzka@wolterskluwer.com