Skontaktuj się z nami

Dział Praw Autorskich

Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Justyna Kossak - dyrektor Działu Praw Autorskich
tel.: +48 22 535 82 02
e-mail: justyna.kossak@wolterskluwer.com

Magdalena Stojek-Siwińska - zastępca dyrektora Działu Praw Autorskich
tel.: + 48 692 477 076
e-mail: magdalena.siwinska@wolterskluwer.com
Prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (w tym BHP), oraz prawo pomocy społecznej).

Klaudiusz Kaleta - zastępca dyrektora Działu Praw Autorskich
kom.: + 48 601 297 221
e-mail: klaudiusz.kaleta@wolterskluwer.com

Anna Kieszek-Sobczyńska - sekretarz Działu Praw Autorskich
tel.: +48 22 535 82 19
kom.: + 48 539 950 574
e-mail: anna.sobczynska@wolterskluwer.com
prosimy o kontakt z Agnieszką Dymkowską

Agnieszka Dymkowska - koordynator czasopism, sekretarz Działu Praw Autorskich
kom.: +48 664 907 585
e-mail: agnieszka.dymkowska@wolterskluwer.com

Grzegorz Jarecki - wydawca
tel.: + 48 728 862 269
e-mail: grzegorz.jarecki@wolterskluwer.com
Prawo finansowe, podatki, rachunkowość, prawo budowlane, prawo ochrony konkurencji, prawo ochrony środowiska.

Izabella Małecka - wydawca
tel.: + 48 664 336 963
e-mail: izabella.malecka@wolterskluwer.com
Prawo administracyjne, prawo samorządu terytorialnego, oświata, ochrona zdrowia.

Monika Pawłowska - wydawca
tel.: + 48 795 197 450
e-mail: monika.pawlowska@wolterskluwer.com
Prawo karne, prawo handlowe, prawo własności intelektualnej, prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe, słowniki i leksykony, teoria i filozofia prawa.

Joanna Dzwonnik - wydawca
tel.: + 48 668 217 027
e-mail: joanna.dzwonnik@wolterskluwer.com
HR, szkolenia.
prosimy o kontakt z Agatą Jędrasik.

Agata Jędrasik - wydawca
kom.: + 48 662 224 364
e-mail: agata.jedrasik@wolterskluwer.com
Literatura akademicka prawnicza.

Klaudia Szawłowska-Milczarek - wydawca
kom.: + 48 662 224 361
e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
Publikacje prawnicze.

Małgorzata Stańczak - wydawca
kom.: + 48 668 618 364
e-mail: malgorzata.stanczak@wolterskluwer.com
Prawnicze publikacje akademickie, zbiory przepisów prawa, profesjonalne informatory prawnika.

Maciej Zdun - wydawca publikacji elektronicznych LEX
Al. Grunwaldzka 163
80-266 Gdańsk,
tel.: +48 728 313 411
e-mail: maciej.zdun@wolterskluwer.com

Lidia Górnikowska - kierownik ds. finansowo-administracyjnych
ul. Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków, Budynek GALILEO
kom.: +48 606 118 085
e-mail: lidia.gornikowska@wolterskluwer.com

Małgorzata Sokołowska - kierownik działu rozliczeń
tel.: +48 22 535 82 00
kom.: + 48 795 515 839
e-mail: malgorzata.sokolowska@wolterskluwer.com

Joanna Koperska - specjalista ds. finansowych
tel.: + 48 728 313 414
e-mail: joanna.koperska@wolterskluwer.com

Izabella Mazur - specjalista ds. wydawniczych
e-mail: izabella.mazur@wolterskluwer.com

Dominika Zawodniak-Nowak - specjalista ds. wydawniczo-administracyjnych
e-mail: dominika.zawodniak@wolterskluwer.com


Dział Czasopism

Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail:
pl.czasopisma@wolterskluwer.com
fax: +48 22 535 80 01

Klaudiusz Kaleta - dyrektor Działu Czasopism
tel.: + 48 601 297 221
e-mail:
klaudiusz.kaleta@wolterskluwer.com

Czasopisma:


Dyrektor Szkoły
redaktor naczelny - Małgorzata Pomianowska
sekretarz redakcji - Anna Satel
tel.: 22 535 81 26
e-mail:
anna.satel@wolterskluwer.com

Europejski Przegląd Sądowy
redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
tel.: 48 728 964 932
e-mail:
iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

Finanse Komunalne
redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
kom.: + 48 662 224 361
e-mail:
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Glosa
redaktor naczelny - dr Marek Grzybowski
sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
tel.: + 48 728 964 932
e-mail:
iwona.lewandowska@wolterskluwer.com
sekretarz redakcji - Klaudiusz Kaleta
kom.: + 48 601 297 221
e-mail:
klaudiusz.kaleta@wolterskluwer.com

Krajowa Rada Sądownictwa
redaktor naczelny - dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG
sekretarz redakcji - Katarzyna Bojarska
kom.: + 48 668 618 561
e-mail:
katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

Orzecznictwo Sądów Polskich
redaktor naczelny - prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
sekretarz redakcji -
dr Mariusz Maciejewski
redaktor prowadzący - Katarzyna Bojarska
kom.: + 48 668 618 561
e-mail:
katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com
e-mail:
osp@wolterskluwer.pl

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
przewodniczący kolegium - prof. dr hab. Leon Kieres
zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji - dr Justyna Przedańska
tel.: + 48 784 333 031
e-mail:
justyna.przedanska@wolterskluwer.com

Państwo i Prawo
redaktor naczelny - prof. dr hab. Andrzej Wróbel
sekretarz redakcji - Michał Ziółkowski
tel.: 22 628 82 96
kom.: +48 664 907 577
e-mail: michal.ziolkowski@wolterskluwer.com
Redakcja "Państwa i Prawa"
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
e-mail:
panstwoiprawo@wolterskluwer.pl

Personel Plus
redaktor naczelny - Sabina Siwy
sekretarz redakcji - Małgorzata Rzewuska
tel.: + 48 668 217 065
e-mail:
malgorzata.rzewuska@wolterskluwer.com

Polski Proces Cywilny
redaktor naczelny - prof. dr hab. Karol Weitz
sekretarz redakcji - dr Piotr Rylski
redaktor prowadzący - Katarzyna Bojarska
kom.: + 48 668 618 561
e-mail:
katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

Przed Szkołą
redaktor merytoryczny - Ewa Brańska
sekretarz redakcji - Anna Jakubiec
tel.: 22 535 81 26
e-mail:
anna.jakubiec@wolterskluwer.com

Przegląd Podatkowy
redaktor naczelny - Iwona Kaczorowska
e-mail:
iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com
sekretarz redakcji - Beata Olędzka
tel.: +48 696 490 919
e-mail:
beata.oledzka@wolterskluwer.com

Przegląd Prawa Handlowego
redaktor naczelny - dr Wiesław Opalski
sekretarz redakcji - Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail:
anna.poplawska@wolterskluwer.com
sekretarz redakcji - Klaudiusz Kaleta
kom.: + 48 601 297 221
e-mail:
klaudiusz.kaleta@wolterskluwer.com

Przegląd Prawa Publicznego
redaktor naczelny - dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. WSIZ
sekretarz redakcji - dr Andrzej Adamczyk
e-mail:
andrzej.adamczyk@ujk.edu.pl
redaktor prowadzący - Katarzyna Bojarska
kom.: + 48 668 618 561
e-mail:
katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com
Propozycje tekstów do publikacji proszę przesyłać wyłącznie na adres sekretarza redakcji.

Przegląd Sądowy
redaktor naczelny - prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
kom.: + 48 662 224 361
e-mail:
pl.PrzegladSadowy@wolterskluwer.com

Samorząd Terytorialny
redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
sekretarz redakcji - dr Justyna Przedańska
tel.: + 48 784 333 031
e-mail:
justyna.przedanska@wolterskluwer.com

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
redaktor naczelny - Janusz Trzciński
sekretarz redakcji - Małgorzata Sawicka-Jezierczuk
e-mail:
msawicka@nsa.gov.pl
Redakcja "Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego"
Naczelny Sąd Administracyjny
ul. G.P. Boduena 3/5
00-011 Warszawa
tel. 22 826 74 88, fax 22 826 74 54


Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
redaktor naczelny - prof. dr hab. Andrzej Matlak
sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
kom.: + 48 728 964 932
e-mail:
iwona.lewandowska@wolterskluwer.com