Wolters Kluwer Polska na YouTube

Stalking [Książka tygodnia]

Obrazek do artykułu: Stalking [Książka tygodnia]

Publikacja prezentuje problematykę stalkingu (uporczywego nękania) w ujęciu interdyscyplinarnym, ze szczególnymi uwzględnieniem aspektów prawnokarnych (analiza ustawowych znamion przestępstwa nękania,... Więcej

Wolters Kluwer sp. z o.o.
Pomoc